• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

11 marca 2017 roku w Siedlcach odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej, organizowany przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Wzięły w nim udział dwie uczennice naszej szkoły:

Konstancja Przeździecka - IV a

Zuzia Kulisa - IV b

         Dziewczynki, przygotowywane przez p. M. Biernacką,  przedstawiły wiersze: „Czego bał się Pietia” – Samuiła Marszaka oraz „Okulary” Juliana Tuwima w tłumaczeniu Siergieja Michałkowa. Recytacje zaprezentowane były w oryginale – po rosyjsku. Konstancja za swój występ zdobyła wyróżnienie, a obie uczennice dyplomy za udział oraz upominki rzeczowe. Całą imprezę uświetnił występ młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca z Brześcia na Białorusi.