• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

Dnia 26 września 2016r. odbyła się w naszej szkole pokazowa lekcja otwarta z przyrody : ,,Tatry-kraina turni i grani". Lekcję przeprowadziła p. Małgorzata Maraszek.
Uczniowie klasy VI a bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas zajęć wykorzystano różne metody i formy pracy. Dzieci pracowały metodą naukową, zostało przeprowadzone doświadczenie z użyciem kwasu solnego. Uczniowie stworzyli kącik z pamiątkami z Tatr, albumami o Tatrach, znalazły się tam także dziecięce stroje góralskie. W pracowni zostały wyeksponowane prace uczniów, które służyły nam jako pomoce dydaktyczne. Uczniowie przygotowali gazetkę tematyczną. Obserwatorami lekcji byli nauczyciele z naszej szkoły, nauczyciele spoza naszej placówki, a także Rada Rodziców kl.VI a.