• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbyło się 4 września. Pani Dyrektor szkoły – Elżbieta Odalska powitała przybyłych gości: Burmistrz Żelechowa Mirosławę Miszkurkę, ks. Prałata Eugeniusza Filipiuka, Przewodniczącego Rady Rodziców Mateusza Ostałowskiego, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
W tym roku po raz pierwszy w szkole powstały trzy klasy „zerówkowe" prowadzone przez p. Marzenę Kot, p. Katarzynę Gałązkę i p. Iwonę Olkowicz. W związku z wdrażaniem reformy systemu oświaty w miejsce I klasy Gimnazjum powstała klasa VII Szkoły Podstawowej.
Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji. Pani Dyrektor przypomniała, że uczniowie uczą się dla siebie, nie dla szkoły. Życzyła uczniom wiary we własne możliwości, wspaniałych przeżyć, ciekawych aktywności, które dają radość i dobrą zabawę.
Pierwsze spotkanie po wakacjach było także okazją do wyróżnienia przez Panią Burmistrz Żelechowa 111 Gromady Zuchowej i Drużyny Harcerskiej za zaangażowanie podczas uroczystości gminnych. W ramach podziękowania p. Burmistrz przekazała na ręce hm Kamili Wójtowicz pamiątkowy dyplom, obraz oraz kubki z wizerunkiem Ratusza.
Po przemówieniach uczniowie rozeszli się do swoich sal, gdzie zostali zapoznani z planem lekcji oraz otrzymali podręczniki.