• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

„BIBLIOTEKA I JA''

W Bibliotece Szkolnej powstała nowa gazetka.
Pierwszy numer w całości opracowali członkowie Koła Przyjaciół Książki z klasy V A. Jest to pisemko, które ma na celu przybliżenie społeczności szkolnej spraw związanych z Biblioteką Szkolną i czytelnictwem naszych dzieci. Chcemy tutaj polecać ciekawe książki, zachęcać dzieci do czytania. Chcemy namawiać do korzystania z Biblioteki i pracy służącej jej rozwojowi.

Cele powstania gazetki to:
• Umożliwienie chętnym uczniom tworzenia gazetki szkolnej.
• Aktywacja Koła Przyjaciół Książki do pracy na rzecz szkoły.
• Zdobywanie przez członków Koła umiejętności redaktora gazety.
• Zdobywanie umiejętności technicznej obróbki tekstów.
• Nabywanie umiejętności korespondencji za pomocą technik informatycznych.
• Nawiązywanie współpracy z koleżankami i kolegami z innych klas.
• Zachęcanie do własnej twórczości literackiej.
• Poznawanie różnych form promocji i dystrybucji gazetki szkolnej.

Anna Grudzień