• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

Przez ostatnie trzynaście lat w październiku, pochylamy się wspólnie nad życiem i nauczaniem błogosławionego Jana Pawła II, Papieża nazywanego człowiekiem „modlitwy, pokoju, rodziny, cierpienia, miłości, życia”. W tym rokupragniemy poznać Jana Pawła II, jako „Papieża Dialogu”.

Dnia 15 X 2013 r. o godzinie 9. 45 w Zespole Szkół w Żelechowie z okazji Dnia Papieskiego rozpoczął się uroczysty apel: „Błogosławiony Jan Paweł II papież dialogu”, przygotowany przez Magdalenę s. Radosławę Topolską oraz Elżbietę s. Monikę Albiniak. W apelu udział wzięło 28 uczniów należących do Koła Misyjnego oraz scholki z klas III – VI Szkoły Podstawowej.

Uczniowie przypomnieli sobie oraz widowni, niektóre epizody z życia Jana Pawła II oraz wsłuchiwali się w papieskie nauczanie, by jeszcze lepiej Go poznać i dobrze przygotować się na wydarzenia Jego kanonizacji.

Jan Paweł II, w swoim nauczaniu podkreślał, że dialog, to taki sposób wzajemnej komunikacji międzyludzkiej, gdzie strony dążą do wzajemnego zrozumienia, szanując przy tym swoją wolność i godność. On sam był mistrzem tego dialogu. Jego słowa zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdziwości poprzez prezentowaną przez Niego niespotykaną postawę w kontakcie z drugim człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, z którym się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności. Wynikała ona ze świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży rodowód, nawet, jeśli tego sam nie uznaje lub jeszcze nie odkrył.

Mali aktorzy przybliżali treści różnymi środkami artystycznymi. Narracja była przeplatana rytmicznym śpiewem oraz ciekawymi projekcjami multimedialnymi. Ukazano także kilka epizodów z życia Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w scenkach rodzajowych. Uczniowie odegrali również przykładowe przeżycia dzieci związane z faktem rychłej kanonizacji Papieża Dialogu.

Wystawione w szkole przedstawienie powtórzono również 15 X 2013 r. w kościele parafialnym, po zakończeniu wieczorowej Mszy Świętej. Tym razem uczniowie przybliżyli powyżej opisane treści zainteresowanym członkom wspólnoty parafialnej oraz żelechowskiemu duchowieństwu. Zdolności i zaangażowanie małych artystów zostały nagrodzone brawami.

Elżbieta Małgorzata s. Monika Albiniak