• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

W dniu 12.05.2014 odbył się konkurs ekonomiczny „Młody przedsiębiorca" skierowany do uczniów gimnazjum.
Do konkursu przystąpiło 9 drużyn, po dwie osoby z każdej klasy. Drużyny miały do rozwiązania 5 zadań dotyczących zagadnień ekonomicznych takich jak lokaty bankowe, oprocentowania, podatek VAT itp. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 40pkt.
Komisja oceniając prace wzięła pod uwagę: metodę i sposób rozwiązania zadań, przejrzystość zapisu.

W konkursie przyznano następujące miejsca:
I miejsce – klasa IIa i IIb (37pkt)
II miejsce – klasa IIc (35pkt)
III miejsce – klasa Ia (33pkt)
IV miejsce – klasa IIIa (31pkt)
V miejsce – klasa Ic, IIIb i IIIc (28pkt)
VI miejsce – klasa Ib (23pkt)

Skład komisji:
Przewodnicząca: Justyna Wojda
Członek: Lidia Kostyra