• Zespół Szkół
  • Zespół Szkół i hala sportowa
  • Hala sportowa i boisko
  • Hala sportowa
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Zespół Szkół
  • Hala - wejście
  • Wejście główne

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

im. ROMUALDA TRAUGUTTA W ŻELECHOWIE

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Nasza Biblioteka istnieje od 1946 roku, jej zbiory wówczas liczyły 25 książek. Dzisiaj nasze zbiory to: 13821 książek i 639dokumentów specjalnych (kasety video, kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe, mapy, pomoce dydaktyczne, dokumenty elektroniczne). Książki to bogaty zbiór bajeczek i wierszyków dla najmłodszych, baśnie, powieści i opowiadania przygodowe, fantastyczne, obyczajowe, historyczne, przyrodnicze. Mamy także klasykę dla dorosłych i literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Z czasopism prenumerowanych przez Szkołę: dla dzieci młodszych są: „Świerszczyk", „Victor Junior", dla nauczycieli Szkoły Podstawowej: „Świetlica w Szkole", „ Wychowawca”. Znajduje się tu również 6883 podręczniki.

 

  W ramach działalności pedagogicznej prowadzone są lekcje biblioteczne, na których poruszane są zagadnienia z edukacji czytelniczej . Te lekcje to również promocja książek z różnych rodzajów literatury np. baśni, książek fantastycznych, przygodowych, przyrodniczych. Taka promocja czytelnictwa sprawia, że dzieci z naszej szkoły znają klasykę dziecięcej literatury polskiej i obcej, chętnie sięgają po książki. W bibliotece są także bardzo bogate zbiory literatury popularnonaukowej dla dzieci, które szczególnie w młodszym wieku szkolnym chętnie je  wypożyczają pragnąc poznawać rzeczywisty świat przyrody, kultury i życia społecznego.

 

Obecnie w bibliotece na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza pracują:

 

mgr Anna Grudzień i mgr Maria Wojewódzka.

 

 

W środę 18 października kolejne pokolenie naszych uczniów rozpoczęło swoją przygodę  z czytaniem. Wszyscy uczniowie klas pierwszych naszej Szkoły przyszli na pierwsze zajęcia  w bibliotece szkolnej. Dowiedzieli się jakie są zasady wypożyczania książek, przebywania w czytelni  a także poszanowania wszystkich wypożyczanych z biblioteki materiałów. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę imienną zakładkę  i wypożyczył sobie książkę. Wszystkim  naszym pierwszakom życzymy dużo radości z samodzielnego czytania i dobrych wyników w nauce.

Anna Grudzień

Przy naszej Bibliotece aktywnie działa Koło Przyjaciół Książki. Spotykamy się z każdą grupą jedną godzinę w tygodniu. Są to grupy z różnych klas. Na tych spotkaniach poznajemy różne rodzaje literatury polskiej i światowej poprzez głośne czytanie  bibliotekarza a także samych uczniów. Bawimy się i gramy w gry literackie. W działalności na rzecz społeczności szkolnej uczniowie zajmują się przede wszystkim promocją książki  i czytelnictwa poprzez np. pięknie ilustrowane gazetki ścienne, wystawy książek w bibliotece, a także głośne czytanie bajek i wierszyków  dzieciom z klas młodszych. Członkowie Koła sami dobierają sobie repertuar tzn. krótkie bajki  i wiersze, sami wykonują  rekwizyty. Czytają dzieciom ilustrując treści papierowymi kukiełkami, potem jeszcze bawią się w jakąś zabawę utrwalającą  treść czytanych utworów. Dzieci są bardzo zadowolone i chętnie później wypożyczają te książki. Współpracujemy też z Miejską Biblioteką w Żelechowie w zakresie np. zakupów nowych książek, wymiany doświadczeń itp. Uczniowie z Koła wkładają też mnóstwo pracy w porządkowanie książek, układanie ich na półkach, a także konserwację czyli wymianę starych folii na nowe. 

Tradycją stała się w naszej Szkole organizacja wyprzedaży starych książek. Zamiast oddawać je na makulaturę chcemy je ocalić od zapomnienia, zachęcić uczniów i ich rodziców do szanowania książek, tworzenia własnych biblioteczek przez dzieci i oczywiście promowania czytelnictwa. Książki te pochodzą z darów lub z selekcji starych wieloegzemlarzowych utworów
z literatury pięknej i popularno-naukowej w bibliotece szkolnej. Członkowie Kola Przyjaciół Książki przygotowują je i sprzedają   podczas trwania Choinki szkolnej.                                                                                     Anna Grudzień

Od roku szkolnego 2014/2015 Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem uczniom darmowych podręczników. Te podręczniki w tym roku otrzymali wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

W listopadzie 2015 r. nasza Biblioteka zrealizowała projekt „Książki naszych marzeń". Za uzyskane z Urzędu Miasta środki w wysokości 2712,50 zł. zakupiono 179 nowych książek, które nasi uczniowie zgłosili w „Ogólnopolskim badaniu wyborów książek" w poprzednim roku szkolnym. Książki te są opracowane i udostępniane uczniom i cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród czytelników Biblioteki.

W tym roku szkolnym nasi uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursach:

1.     Szkolny Mistrz Czytania.           

2.     Bohaterowie książek Roalda Dahla (klasy 4-7).

3.     Muminki (klasy 1-3).

W ramach projektu współzawodnictwa międzyklasowego „Nasza Klasa…” Biblioteka prowadzi konkursy „Dbam o szkolną bibliotekę” i „Klasowy konkurs wypożyczeń”.

Spotkanie z psychologiem terapeutą dla rodziców uczniów klas 0-3 na temat „Znaczenie czytania w rozwoju dziecka" odbyło się w naszej szkole w dniu 23 stycznia 2016 roku o godz. 10. Przy okazji Choinki szkolnej zaprosiliśmy wszystkich rodziców na spotkanie z p. psycholog Edytą Mikulską z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Garwolinie. Spotkanie poprzedził występ dzieci z Koła Przyjaciół Książki z klas trzecich naszej Szkoły. Dzieci zaśpiewały swoją autorską piosenkę pt. Kocham Książki", przedstawiły rapująco kilka tzw. „językowych wygibasów" i wiersze: L. J. Kerna „Dwa cietrzewie" oraz W. Chotomskiej „Przygody jeża spod miasta Zgierza" – wiersz, który promuje wartość rodziny życiu dziecka. Pani psycholog powiedziała rodzicom jak ważne jest dla rozwoju dziecka czytanie dobrych utworów literackich, jak istotne jest czytanie dla jego nauki i właściwych relacji koleżeńskich i jak może uchronić dziecko przed złymi wpływami Internetu i telewizji. Potwierdziła też wyższość procesu czytelniczego nad innymi działaniami dzieci w okresie szkolnym.
Po spotkaniu Pani dyrektor Elżbieta Odalska wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu czytelniczego „Twórczość L.J. Kerna dla dzieci".

W związku z priorytetem MEN na ten rok szkolny „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży" w naszej Szkole realizowany jest program czytelniczy „Wychowanie przez czytanie".
Realizowany jest m.in. poprzez takie działania;
- Głośne czytanie przez nauczycieli przez 5 min. na lekcji.
- W klasach trzecich głośne czytanie fragmentów książek i prezentacja utworów danego autora przez członków Koła Przyjaciół Książki w swoich klasach jeden raz w tygodniu.
- Czytanie i praca z tekstem propagującym wartości społeczne i wychowawcze na zajęciach z KPK i na zastępstwach w różnych klasach.
- Kiermasze ciekawych książek urządzane w klasach czwartych na języku polskim.
- Gazetki ścienne propagujące czytanie.
- Spotkanie z psychologiem terapeutą dla rodziców uczniów klas 0-3 na temat „Znaczenie czytania w rozwoju dziecka".
- Kiermasz starych książek, książek pełnych dobrych treści wychowawczych.

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa, Anna Grudzień

Ostatnie przedświąteczne spotkanie Koła Przyjaciół Książki z klas III a i III b odbyło się w Bibliotece Publicznej w Żelechowie. Tam panie bibliotekarki przybliżyły dzieciom tradycje wielkanocne. Uczniowie obejrzeli świąteczną gazetkę, zapoznali się z książkami o tej tematyce i wysłuchali niektórych fragmentów książek. Narysowali koszyczki wielkanocne z produktami , które święcimy. Panie przygotowały też zagadki logiczne związane z tematyką wiosenną. Na koniec wszyscy otrzymali czekoladowe jajka i kalendarzowe zakładki do książek. Dzięki tej wycieczce dzieci poznały i przypomniały sobie tradycje wielkanocne, poznały Bibliotekę Miejską i warunki korzystania ze zbiorów. Większość z nich chętnie będzie z nich korzystać.